Välkommen till OneE ABs webbplats!

Bolaget är likviderat och dess tillgångar hanteras av dess tidigare moderbolag, SundaHus i Linköping AB.

OneE AB tog tidigare hand om dina enkäter, från utskick till presentation av resultatet. Det senare gjordes med vårt egenutvecklade och lättanvända presentationsprogram WQD Viewer. Programmet går fortfarande att ladda ner från denna webbplats.

OneE AB har även utvecklat ett talsvarsbaserat system för att hantera körjournaler via mobiltelefonen. Systemet har dock avvecklats.


Copyright © 2004-2021 OneE AB, 2022 SundaHus i Linköping AB
Senast uppdaterad 2022-08-08